ระบบข้อมูลสารสนเทศการแพทย์

สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการทางการแพทย์ ของสถานพยาบาลสังกัดกรมการแทพย์

รายงานการให้บริการ

การให้บริการของสถานบริการ สังกัดกรมการแพทย์

บริการข้อมูล

รายงานด้านการแพทย์

ส่งข้อมูล 12/43 แฟ้ม

ระบบส่งข้อมูล 12/ 43 แฟ้ม

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับตรวจสอบข้อมูล

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

Address

88/23 สำนักสารสนเทศ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Phone

02 590 6314

Email

infor.dms.mic@gmail.com